Známe vítězné projekty prvního ročníku

Už známe výsledky 1. ročníku participativního rozpočtu škol. Školy na něj vyčlenily ze svých školních rozpočtů deset tisíc. Návrhy dětí vedení škol ale většinou natolik zaujalo, že přidalo nějako tu tisícikorunu navíc a někde se dokonce domluvili i se spolkem rodičů. Návrhy žáků byly většinou reálné a smysluplné, mnohdy to až dospěláky
zaskočilo.

Dovolte mi poděkovat touto cestou i koordinátorům PPR, kteří provedli sebe i své svěřence prvním ročníkem velmi úspěšně. Postupně návrhy školy realizují a těší se na další ročník. Na obrázcích zde můžete vidět i již realizované návrhy.

Mgr. Jitka Kolářová, místostarostka