Harmonogram projektu

Podrobný harmonogram

Můžete zvolit libovolné označení času, např. rozmezí dvou dat, číslo týdne, či jiný textový údaj
Představení projektu kolegům, žákům, rodičům*
Navrhování projektů ve třídách*
Výběr návrhů pro finální hlasování*
Celoškolní elektronické hlasování*
Zveřejnění finálních výsledků*
Realizace vítězných projektů*